<p>Zorghoeve Sint-Jansberg VZW</p>

BESLUIT

Mensen met ASS, mensen die zich moeilijk kunnen aanpassen aan de normale gang van zaken binnen de maatschappij, ze hebben altijd al bestaan. ASS is zeker geen hype. Het is een feit dat je nu de indruk kan hebben dat er meer en meer mensen zijn met autisme maar ze zijn er altijd al geweest. Dit gevoel, idee…komt omdat: medici beter geschoold en onderlegd zijn in de materie kleuterjuffen, opvoedsters… veel beter screenen en doorverwijzingen doen het aantal ‘stijgt’ omdat men spreekt over een AutismeSpectrumStoornis ….

In onze huidige maatschappij worden nog steeds, door de stijgende prestatiedruk mensen met ASS, ondergebracht in zorginstellingen (waar kan je elders terecht?) maar men begint ook aandacht te krijgen voor de keerzijde.

Zorginstellingen kosten veel, mensen voelen zich er niet goed bij en er ontstaat plaatsgebrek.

Waar het wezenlijk om gaat is de beslissing om terug te keren tot de mens.

Hem weer te plaatsen tot het middelpunt in plaats van hem te marginaliseren en aan te passen aan ons (hectisch, oppervlakkig) systeem.

Door de prestatiedruk op school, werk… de snelheid waarmee we leven en het individualistische karakter van onze maatschappij is het samenleven met de beperkingen van onze jongeren met ASS geen vanzelfsprekendheid.

Wij zijn ervan overtuigd dat zorghoeves een grote meerwaarde kunnen betekenen voor
jongeren met ASS. Ons inziens is het wel zo dat de afzonderlijke elementen van zorghoeves zoals het werken met planten en dieren en het werken in een productiegerichte aanpak niet helemaal vernieuwend zijn want deze elementen zijn ook al vaak terug te vinden in andere dagbestedings- en arbeidsrehabilitatieprojecten. Onze meerwaarde ligt in de combinatie van deze elementen en de diversiteit aan activiteiten waardoor jongeren met ASS iets vinden dat hen werkelijk aanspreekt. De kracht van de zorghoeves is dat de jongeren met ASS al dan niet tijdelijk, kunnen wegstappen uit de thuissituatie, typische zorgsfeer van instellingen en nieuwe ervaringen kunnen opdoen met
(eventueel) het oog op ….Hierdoor bieden wij, als zorghoeve, een vernieuwend aspect in de omgang met deze jongeren.

© All rights reserved to Zorghoeve Sint-Jansberg VZW - Website build by Jeroen Nelissen

Comments