<p>Dierenvrienden</p>

Onze visie

Omdat in onze kwekerij klanten binnenkomen en er interactie is, maken onze jongeren, die deze sociale interacties aankunnen, dus volledig deel uit van de maatschappij (integratie).

Hoewel onze kwekerij wat het concept betreft, valt onder wat men tegenwoordig een ‘zorgboerderij’ noemt, wensen wij die term zo min mogelijk te gebruiken. Liever gebruiken wij de term ‘ondersteuning’ i.p.v. ‘zorg’.

‘Zorg’ roept iets van ‘afhankelijkheid’ op. In onze hoeve zullen het de jongeren zijn die zelf zorg verlenen. Die hebben namelijk de ‘zorg’ voor de planten, de ‘zorg’ voor het onderhoud, de ‘zorg’ voor de groenten, de ‘zorg’ voor de dieren, de ‘zorg’ voor het fietsterras ….

Ondersteuning benadrukt beter de individuele mogelijkheden van de jongere en helpt die te ontwikkelen. Bij deze ondersteuning van de jongeren staan betrokkenheid, respect en aandacht voor de specifieke mogelijkheden en beperkingen van de jongeren centraal. Er zal een sfeer van openheid heersen, dit komt de ontwikkeling van de jongeren alleen maar ten goede…

De visie van onze zorghoeve is opgebouwd vanuit 3 pijlers:
een maatschappelijke, een educatieve en een culturele...

Maatschappelijk

De deuren van onze kwekerij staan dagelijks open.
Mensen zijn bij ons in de gelegenheid om planten aan te kopen. 
Ondertussen verwelkomen wij ze in de maanden juni tot en met september op ons fietsterras, 
atelier met zelfgemaakte kunstwerken,…

Mensen zonder… ontmoeten mensen mét … in een ontwapenende omgeving. 
Dit past prachtig in de gedachte van de inclusieve samenleving : een samenleving waarin iedereen welkom is, waar iedereen deel van uitmaakt en aan kan bijdragen.

Een kwekerij, galerij, fietsterras mede gerund door mensen met autisme draagt bij tot een 
positieve en juistere beeldvorming over mensen met autisme.

Educatief

Het is voor de bezoekers van zorgkwekerij Sint-Jansberg educatief te ondervinden 
dat mensen met autisme veel meer kunnen dan ‘men’ in het algemeen denkt.

Wanneer je onze jongeren hard, kundig en zelfstandig aan het werk ziet en als je keurig 
te woord gestaan wordt door één van hen en men wordt vriendelijk verder geholpen, 
dan verandert dat beeld vanzelf in de positieve zin.

Cultureel

Naast het kwekerij gedeelte is er het atelier. Hier trachten we de jongeren te laten werken 
met diverse technieken om zo te komen tot prachtige werkstukken.

Deze stukken worden op gezette tijden geëxposeerd in diverse ruimtes.

Maar ook andere professionele kunstenaars uit de omgeving krijgen dan tegelijkertijd 
de gelegenheid om bij ons een kortdurende kleine expositie te houden. 
Ook hier dan weer de mogelijkheid en gelegenheid van ontmoeting en kennismaking in een rustige omgeving.

© All rights reserved to Zorghoeve Sint-Jansberg VZW - Website build by Jeroen Nelissen

Comments